Marcin Truty

Inżynier – konstruktor

„…”

Szkoła:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Architektury

Idee & koncepcje

Rysunki wykonawcze

Nadzory budowlane